Milieu

milieucertificaat

Zorg voor het milieu is een van de kernwaarden binnen ons bedrijf en heeft een belangrijk aandeel in onze bedrijfsvoering.
Onze huisregels bevatten richtlijnen om meer en zoveel mogelijk milieuvriendelijk te werken.

Alle afval/rest stoffen worden door ons gescheiden conform wet- en regelgeving en in speciale daar toe bestemde afval containers opgeslagen.
Te denken aan afgewerkte olie, koelwater, oliehoudende filters, accu`s, banden, lege spuitbussen enz.

Deze worden wekelijks opgehaald door Dusseldorp, deze garanderen dat de ingezamelde Afval en reststoffen op een milieuverantwoorde manier worden hergebruikt en verwerkt.
Roetfilters

Wij zijn ook inbouwstation voor het monteren van roetfilters op auto`s met diesel motoren. Deze zorgen voor minder roetuitstoot!